Επωνυμία : Ξενοδοχείο Αθόραμα  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Διακριτικός τίτλος : Ξενοδοχείο Αθόραμα Αριθμός ΓΕΜΗ  : 128447757000 ΑΦΜ : 800541513 Εταιρικό κεφάλαιο 2,175,000 € Κατάσταση εταιρείας : ενεργή - δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή πτώχευση Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής Βαλσάμης Θεραπιώτης κάτοικος Νέων Ρόδων Έδρα τοπική κοινότητα Νέων Ρόδων της δημοτικής ενότητας Σταγείρων -Ακάνθου  του δήμου Αριστοτέλη της περιφεριακής ενότητας Χαλκιδικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Τ.Κ. 63075